คืนยอดเสียเกมไพ่ 5%

กรกฎาคม 5, 2022 ifm999

📢 คืนยอดเสียเกมไพ่ 5% (ทุกสัปดาห์)

    • (รับยอดเสียเกมไพ่ 5% ทุกวันศุกร์)

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

      • ทางเว็บจะนับยอดการเล่นเกมไพ่วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ถ้าการเล่นออกมาเป็นลบ ภายในสัปดาห์นั้นๆ จะได้รับยอดเสีย 5%
      • ยอดเสียจะคืนให้อัตโนมัติทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 14.00 น. นับเฉพาะยอดเล่นเเกมไพ่เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดในทุกกรณี !