คืนยอดเสียเกมสล็อต 5%

กรกฎาคม 5, 2022 ifm999

5📢 คืนยอดเสียเกมสล็อต 5% (ทุกสัปดาห์)

    • (รับยอดเสียเกมสล็อต 5% ทุกวันพุธ)

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

      • ทางเว็บจะนับยอดการเล่นเกมสล็อตวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ถ้าการเล่นออกมาเป็นลบ ภายในสัปดาห์นั้นๆ จะได้รับยอดเสีย 5%
      • ยอดเสียจะคืนให้อัตโนมัติทุกวันพุธ เวลาประมาณ 14.00 น. นับเฉพาะยอดเล่นเกมสล็อตเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดในทุกกรณี !